Επιλέγοντας την κατάλληλη ποικιλία:

23/01/2019
από Κωνσταντίνα Γιαλεσάκη

O κλάδος των κηπευτικών στην Ελλάδα, από το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας των νωπών προϊόντων έως και την εμπορική τους διακίνηση, αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης.

Tα αγροτικά προϊόντα συμμετέχουν σημαντικά στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών με αποδέκτες κυρίως τις χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τη Ρωσία και τα γειτονικά Bαλκάνια.  Σε μια τέτοια διεθνοποιημένη αγορά αγροτικών προϊόντων, τα παραγόμενα λαχανικά πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές και διατροφικές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες όχι μόνο του Έλληνα αλλά και του Ευρωπαίου καταναλωτή.

Στις μέρες μας, η πρόσβαση σε πληθώρα επιλογών όσον αφορά το Φ.Π.Υ  επιτρέπει στον παραγωγό να καλλιεργεί όλο το χρόνο σχεδόν όλα τα είδη λαχανικών.

Η επιλογή του σπόρου, δηλαδή  της κατάλληλης ποικιλίας,  ανέκαθεν προκαλούσε τον προβληματισμό του επαγγελματία αγρότη κατά την έναρξη κάθε καλλιεργητικής περιόδου.  Ο παραγωγός αξιολογώντας τα φυτικά χαρακτηριστικά μιας ποικιλίας, συνήθως κρίνει και επιλέγει εστιάζοντας στη στρεμματική απόδοση, την αντοχή σε ιούς και ασθένειες και την προσαρμοστικότητα ανάλογα με το μικροκλίμα της περιοχής του  και την εποχή φύτευσης.

Όμως, στη σημερινή εποχή,  η κάλυψη των αναγκών μόνο  του παραγωγού δεν αρκεί για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των νωπών προϊόντων στις αγορές είτε αυτά προορίζονται για τη φρέσκια αγορά είτε για επεξεργασία. 

Εξίσου σημαντικά είναι τα εμπορικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται μέσα από τα σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα για όλα τα είδη των λαχανικών, προσδίδοντας σε αυτά προστιθέμενη αξία και αυξάνοντας το αγροτικό εισόδημα.

Σαφώς, η στροφή σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής έχει αυξήσει τη ζήτηση των λαχανικών ως σνακ με αποτέλεσμα να επιλέγονται μικρότερου μεγέθους προϊόντα. Παράλληλα, η ανάγκη για ταχύτητα στην προετοιμασία του γεύματος και στο μαγείρεμα  ενθαρρύνει την κατανάλωση έτοιμων συσκευασμένων νωπών κηπευτικών καθώς  και την άνοδο στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών. 

Κοινωνικές ανακατατάξεις όπως η αστικοποίηση και  η ολιγομελής σύνθεση της σύγχρονης οικογένειας  συντελούν σε αυτούς τους  νέους τύπους διατροφικής κατανάλωσης.

Σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση των εμπορικών απαιτήσεων έχει και ο τρόπος διακίνησης και διάθεσης των οπωροκηπευτικών οπού τα τελευταία χρόνια το μερίδιο των S/M  αυξάνεται συνεχώς.

Οι σποροπαραγωγικές εταιρίες έρχονται αντιμέτωπες με αυτή τη πρόκληση και εξελίσσουν το portfolio τους, επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη και  προσφέροντας ολοένα και πιο γευστικές,  διαφοροποιημένες και καινοτόμες  ποικιλίες. Δημιουργώντας ποικιλίες υψηλής διατηρησιμότητας υποβοηθούν  την τυποποίηση αλλά και την μεταφορά-αποθήκευση των προϊόντων, ειδικά όταν αυτά προορίζονται για εξαγωγή.

Ταυτόχρονα, οι εμπορικές επιχειρήσεις Φ.Π.Υ είναι έτοιμες να μεταφέρουν την εξέλιξη της έρευνας στη δημιουργία των νέων ποικιλιών και να τη θέσουν στη διάθεση παραγωγών και καταναλωτών, προσφέροντας ποικιλίες υψηλών προδιαγραφών με έμφαση στην ποιότητα, τη μεγάλη ανοχή σε εχθρούς και ασθένειες, τη γεύση και τη διαφοροποίηση.

Νίκος Σταυριδάκης

Πρόεδρος FYTRO SEEDS- Αντιπρόεδρος ΣΕΠΥ 

*Πηγή: Newsletter ΣΕΠΥ, Τεύχος 2, 2018

 

Τελευταία Άρθρα