Ποικιλίες τομάτας, κατά το πρωτόκολλο GSPP

11/07/2018
από HOTSoft HOTSoft

Το Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis προκαλεί την ασθένεια του βακτηριακού έλκους, μπλοκάροντας τα αγγεία του φυτού της τομάτας και συνεπώς τη θρέψη και την μεταφορά του νερού. Η μετάδοση γίνεται με το χώμα, το νερό, τα γεωργικά εργαλεία και οργανικά υποστρώματα λλά και με τον σπόρο.

Προσβεβλημένοι σπόροι από το βακτήριο οδηγούν σε καταστροφή, ειδικά αν χρησιμοποιηθούν για φυτά που προορίζονται για εμβολιασμό. Συμπτώματα που μπορεί να παρουσιαστούν είναι το μάραμα μέρους ή και ολόκληρων των φυτών, μεταχρωματισμός στο ξύλο του κορμού, αλλά και χαρακτηριστικά στίγματα στους καρπούς.

Το GSPP είναι το πρότυπο σύστημα υγιεινής και πρόληψης, το οποίο εστιάζει στο Βακτηριακό έλκος (Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis). Αρκετές απο τις ποικιλίες τομάτας που διακινούμε διαθέτουν GSPP πιστοποίηση και φέρουν ειδική σήμανση πάνω στη συσκευασία τους. Η διαπίστευση αυτή έρχεται από τους προμηθευτές μας να καλύψει ολόκληρη τη διαδικασία της σποροπαραγωγής, αποδεικνύοντας τη δέσμευση μας στο να προσφέρουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας στην αγορά.

Τελευταία Άρθρα