Διασφάλιση Ποιότητας

Επλέγοντας πιστοποιημένους σπόρους

Η εταιρία μας διακινέι μονάχα πιστοποιημένους σπόρους, σε εναρμόνιση με τις προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η χρήση πιστοποιημένου σπόρου εξασφαλίζει την ποικιλιακή καθαρότητα και επαρκή βλαστική ικανότητα των σπόρων, συντελλώντας έτσι σε υψηλές αποδόσεις και υψηλής ποιότητας λαχανικά.

Σπόροι μη γενετικά τροποποιημένοι

Στη FYTRO SEEDS μαζί με τους συνεργάτες- προμηθευτές μας, δαπανούμε κάθε προσπάθεια έρευνας και ανάπτυξης για τη διακίνηση ποικιλιών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και παραχθει με συμβατικές βιοτεχνολογικές μεθόδους, χωρίς την παραμικρή ανάμειξη γενετικής τροποποίησης. Η εταιρία μας διαθέτει μονάχα μη γενετικά τροποποιημένους σπόρους, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία. Ειδικά για τους βιοκαλλιεργητές, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε τις ποικιλίες μας και δίχως χημική επικάλυψη (untreated seeds) όπως επίσης και σχετικά πιστοποιητικά (non GMO statements), κατόπιν ειδικού αιτήματος.

Υποκείμενα καρπουζιού απαλλαγμένα απο βακτήρια

Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υβρίδιο υποκειμένου συμβάλλουμε καθοριστικά στην επιτυχία της καλλιέργειάς και την επίτευξη των στόχων του καλλιεργητή καρπουζιού. Η επιτυχία αυτή είναι συνήθως αποτέλεσμα του συνδυασμού της πρωιμότητας, της μεγάλης παραγωγής, της υψηλής ποιότητας και της αντοχής του φυτού.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Έλληνα παραγωγό καρπουζιού αλλά και απόλυτη επίγνωση της ραγδιαίας- και πολλές φορές καταστροφικής- διείσδυσης επιβλαβών οργανισμών στη γεωργία, φροντίσαμε έτσι ώστε τα πλέον δημοφιλή υποκείμενα της εταιρίας μας, PRIVILEGE (PRINCE) F1, ΙSABELA (HERCULES) F1 και SHINTOZA (STAR) F1, να είναι απαλλαγμένα από παθογόνα. Τα συγκεκριμένα υποκείμενα χρησιμοποιούνται ευρέως και συμβάλλουν καθοριστικά στην πρωίμηση της παραγωγής, αναβαθμίζοντας τα ποιοτικά γνωρίσματα των καρπών και αυξάνοντας την απόδοση.

Η FYTRO SEEDS έχει διασφαλίασει στους Έλληνες παραγωγούς καρπουζιού την απαλλαγή σε όλες τις σπορομερίδες των υποκειμένων PRIVILEGE (PRINCE) F1, ΙSABELA (HERCULES) F1 και SHINTOZA (STAR) F1 από το παθογόνο βακτήριο βακτήριο Acidovorax avenae subsp. citrulli.Για το λόγο αυτό, διαθέτει πιστοποιητικό και ανάλυση καθαρότητας όσο αναφορά τη συγκεκριμένη ασθένεια. Το βακτήριο Acidovorax avenae προκαλεί στα καρπούζια την ασθένεια της βακτηριακής κηλίδωσης των καρπών (Watermelon Fruit Blotch ), δημιουργώντας ζημιές σε καρπούς και νεαρά φυτάρια. Αποτελεί μία ιδιαιτέρως ζημιογόνα προσβολή, η οποία μεταφέρεται με το σπόρο, το νερό και τις καλλιεργητικές εργασίες ενώ διατηρείται στα υπολείμματα της καλλιέργειας.

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα στην καρπουζιά είναι η παρουσία υδαρούς σκούρας κηλίδας στην πάνω επιφάνεια του καρπού, η οποία επεκτείνεται καλύπτοντας μεγάλο μέρος του καρπού.Καθώς η κηλίδα μεγαλώνει, η περιοχή γύρω από την αρχική εστία μόλυνσης γίνεται νεκρωτική. Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής, η επιδερμίδα του φλοιού αλλειώνεται και ο καρπός αποσυντίθεται από δευτερογενείς οργανισμούς που προκαλούν σήψεις. Από τη μεριά μας, διακινώντας υγιή σπόρο, θωρακίζουμε όσο το δυνατόν την καλλιέργεια από τον κίνδυνο.

Ποικιλίες μαρουλιού με τη μέγιστη δυνατή ανοχή στον περονόσπορο

Kάθε χρόνο, νέες φυλές περονοσπόρου κάνουν την εμφάνισή τους σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες μαρουλιού. Το Διεθνές Συμβούλιο Αξιολόγησης Περονοσπόρου για την ΕΕ (IBEB-EU) όρισε 2 νέες φυλές περονοσπόρου Bremia Bl: 34 και Bl: 35 EU. Προκειμένου να αποφευχθούν οι εκδηλώσεις περονοσπόρου και η εμφάνιση νέων φυλών, η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών σε όσο το δυνατον περισσότερες φυλές, μαζί με τον χημικό έλεγχο και τις ορθές πρακτικές υγιεινής, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία.
Η εταιρία μας διαθέτει αρκετές ποικιλίες μαρουλιού, διαφόρων τύπων, που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση με Υψηλή Ανεκτικότητα (HR) σε BL: 1- 35.


Innovation Bremia 2018 Bl: 34, Bl: 35
Innovation Bremia 2018 Bl: 34, Bl: 35

Ποικιλίες τομάτας, κατά το πρωτόκολλο GSPP

Το Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis προκαλεί την ασθένεια του βακτηριακού έλκους, μπλοκάροντας τα αγγεία του φυτού της τομάτας και συνεπώς τη θρέψη και την μεταφορά του νερού. Η μετάδοση γίνεται με το χώμα, το νερό, τα γεωργικά εργαλεία και οργανικά υποστρώματα λλά και με τον σπόρο.

Προσβεβλημένοι σπόροι από το βακτήριο οδηγούν σε καταστροφή, ειδικά αν χρησιμοποιηθούν για φυτά που προορίζονται για εμβολιασμό. Συμπτώματα που μπορεί να παρουσιαστούν είναι το μάραμα μέρους ή και ολόκληρων των φυτών, μεταχρωματισμός στο ξύλο του κορμού, αλλά και χαρακτηριστικά στίγματα στους καρπούς.

Το GSPP είναι το πρότυπο σύστημα υγιεινής και πρόληψης, το οποίο εστιάζει στο Βακτηριακό έλκος (Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis). Αρκετές απο τις ποικιλίες τομάτας που διακινούμε διαθέτουν GSPP πιστοποίηση και φέρουν ειδική σήμανση πάνω στη συσκευασία τους. Η διαπίστευση αυτή έρχεται από τους προμηθευτές μας να καλύψει ολόκληρη τη διαδικασία της σποροπαραγωγής, αποδεικνύοντας τη δέσμευση μας στο να προσφέρουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας στην αγορά.