Τελική επιλογή

Οι ποικιλίες της FYTRO SEEDS καλύπτουν τις ανάγκες του επαγγελματία αγρότη.

Με κορυφαία ποιότητα, μεγάλες αποδόσεις και υψηλή ανοχή σε ιούς και ασθένειες είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις συνθήκες που επικρατούν στη Μεσόγειο και στο ιδιαίτερο μικροκλίμα της εκάστοτε περιοχής.

Παρακολουθώντας συνεχώς τις τάσεις της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του καταναλωτή για προϊόντα εύγευστα και ασφαλή, προτείνουμε ποικιλίες οι οποίες συνδυάζουν υψηλές ανοχές - άρα μικρότερη χρήση φυτοπροστατευτικών κατά την καλλιέργεια –με άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα δίνουμε έμφαση σε πολλαπλασιαστικό υλικό που οδηγεί σε ομοιόμορφη παραγωγή, από καρπούς υψηλής διατηρησιμότητας. Με τον τρόπο αυτό υποβοηθάμε την τυποποίηση αλλά και την μεταφορά-αποθήκευση των προϊόντων, ειδικά όταν αυτά προορίζονται για εξαγωγή.


Στη σύγχρονη εποχή η κάλυψη των αναγκών μόνο του παραγωγού δεν αρκεί για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των νωπών προϊόντων στις αγορές. Με αγάπη και αφοσίωση στη δουλειά μας, επιλέγουμε ποικιλίες λαχανικών που μπορούν να αυξήσουν το αγροτικό εισόδημα, ανταποκρινόμενες στα σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα.

Νίκος Σταυριδάκης, Πρόεδρος Fytro Seeds