Η εταιρία μας

Η εταιρία ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ Α .E - FΥTRO SEEDS S.A ιδρύθηκε το 1997  και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς με επιτυχημένη παρουσία στη γεωργική αγορά της Ελλάδας.

Κύριες δραστηριότητες της εταιρίας είναι η εισαγωγή και διανομή στην Ελληνική αγορά σπόρων υψηλής ποιότητας. Περήφανα, μετράμε πάνω από 20 χρόνια πετυχηµένης παρουσίας στην ελληνική αγορά εισάγοντας και διανέµοντας υψηλής ποιότητας πολλαπλασιαστικό υλικό από τους πλέον παγκόσµια αναγνωρισµένους σποροπαραγωγικούς οίκους.

Σημεία σταθμός

1997: Ίδρυση εταιρίας.

2003: Έναρξη λειτουργίας πειραματικού σταθμού 30 str. στην Κρήτη με 9 str.θερμοκήπιο.

2014: Εξαγορά και συγχώνευση της εταιρίας FITENAL Ε.Π.Ε.

2017: Μεταφορά της έδρας της επιχείρησης σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Τα σχέδιά μας για το μέλλον εντοπίζονται κυρίως στον τομέα της συνεχιζόμενης έρευνας και των δοκιμών για την τοποθέτηση στην αγορά νέων ανταγωνιστικών προϊόντων, αξιοποιώντας δυνατές συνεργασίες και την πολυετή εμπειρία που διαθέτουμε στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού.

Η FYTRO SEEDS απότελεί μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού υλικού (ΣΕΠΥ), συμμετέχοντας ενεργά. Ο ΣΕΠΥ εκπροσωπεί τα ενδιαφέροντα της Ελληνικής βιομηχανίας σπόρου, στηρίζει και προωθεί τη χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.

H εταιρία είναι πιστοποιημένη από το φορέα πιστοποίησης TUV κατά ISO 9001, το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση ποιότητας. Η εφαρμογή του ΙSO 9001 διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες της FYTRO SEEDS, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.